On Sale At cp2012.org!

Katazome


YT28/45 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 28"

$23.49


YX07/30 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 9.1"

$12.50


YV52/65 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 35"

$18.50


YY02/50 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 61.8"

$7.49


YX55/40 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 35"

$11.11


79039# JAPANESE KIMONO / VINTAGE FABRIC CLOTH / KATAZOME / FLOWER

$11.09


YV87/35 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 11.4"

$13.49


YX01/30 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 9.8"

$38.00


ANTIQUE 19c JAPANESE Ise KATAGAMI KIMONO STENCIL ART Edo - KATAZOME 10600

$15.00


YV05/70 Vintage Japanese Fabric Cotton Antique Boro Indigo Blue KATAZOME 35"

$23.00


ANTIQUE 19c JAPANESE Ise KATAGAMI KIMONO STENCIL ART Edo - KATAZOME 9869

$9.99


ANTIQUE 19c JAPANESE Ise KATAGAMI KIMONO STENCIL ART Edo - KATAZOME 10604

$15.00


ANTIQUE 19c JAPANESE Ise KATAGAMI KIMONO STENCIL ART Edo - KATAZOME 10609

$15.00


VINTAGE INDIGO FUTON COVER JAPANESE BORO sunflower KATAZOME nice!

$148.00


18951 Japanese Vintage Katazome Cloth Kiku Karakusa Pattern

$100.00


antique indigo katazome remake obi style muffler Japan cool item

$55.00


3923609: JAPANESE KIMONO / ANTIQUE NAGOYA OBI / KATAZOME / TSUMUGI / ABSTRACT

$65.80


3872458: JAPANESE KIMONO Recycled / Houmongi / Katazome / running water

$113.40


4120693: JAPANESE KIMONO / VINTAGE UNUSED KIMONO / MAWATA TSUMUGI / KATAZOME / S

$94.50


4209868: JAPANESE KIMONO / ANTIQUE KIMONO / KATAZOME / KIKU

$51.10


4205739: JAPANESE KIMONO / ANTIQUE KIMONO / KATAZOME / SHOCHIKUBAI

$51.10


4195214: JAPANESE KIMONO / ANTIQUE KIMONO / KATAZOME / FLORAL PLANTS

$51.10


4270776: JAPANESE KIMONO / VINTAGE KIMONO / JODAI TSUMUGI / KATAZOME / MAPLE LEA

$65.80


4123422: JAPANESE KIMONO / ANTIQUE KIMONO / CHIRIMEN / KATAZOME

$56.00


4261943: JAPANESE KIMONO / VINTAGE NAGOYA OBI / MAWATA TSUMUGI / KATAZOME / STRE

$84.70


19826 Japanese Vintage Katazome Furoshiki Arabesque and Peony Pattern

$600.00


4096963: JAPANESE KIMONO / VINTAGE KOMON KIMONO / KATAZOME / MANSION

$74.90


4136433: JAPANESE KIMONO / VINTAGE FURISODE / KATAZOME / CRANES

$247.80


18957 Japanese Vintage Katazome Cloth Noshi and Cranes Pattern

$500.00


ANTIQUE 19c JAPANESE Ise KATAGAMI KIMONO STENCIL ART Edo - KATAZOME 10611

$15.00